Members

Lions-liiton vuosikokous 2022

Vuosikokouksessa päätetään monista asioista.

Sanna Mustonen (puheenjohtaja) ja Petri Kaukiainen (toiminnanjohtaja) ovat lähettäneet kaikille leijonille sähköpostikutsun vuosikokoukseen. Tähän artikkeliin on koottu tietopaketti vuosikokouksesta ja toivomme kaikkien klubien ja leijonien seuraavan kutsua.
Huom! Kokoukseen ei ole etäosallistumis mahdollisuutta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vuosikokouksen materiaalit (vaatii kirjautumisen jäsensivuille): https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/kokoukset/kokousmateriaaleja/vuosikokous-2022/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilövalinnat

 • Puheenjohtajan valinta: Varapuheenjohtaja Heikki Mäki, Heikin esite
 • Varapuheenjohtajan valinta, ehdolla: Nina Moilanen (C-piiri), Mika Pirttivaara (B-piiri) ja Veikko Teerioja (D-piiri), esitteet ovat etusivulla
 • Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normaalit päätösasiat

 • Toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Jäsenmaksut:
  • Jäsenmaksu 35 €/jäsen
  • Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet pääjäsenen jäsenmaksusta (edellyttää, että perhejäsenyys on tallennettu jäsenrekisteriin).
  • Liittymismaksu on 0 €
 • Kannatusjäsenmaksut:
  • 5 tähteä, 1 vuosi 4 000 €; 2 vuotta 6 500 €
  • 4 tähteä, 1 vuosi 2 500 €; 2 vuotta 4 000 €
  • 3 tähteä, 1 vuosi 2 500 €
 • Kaksi uutta jäsentyyppiä, opiskelijajäsen ja Leo-Lion -jäsen
  • Jäsenmaksu on 50% täydestä jäsenmaksusta eli 17,50 €/ opiskelija- tai Leo-Lion -jäsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Käsiteltäviä asioita

 • Joulukortti ja arpa-aktiviteetti
  Joulukorttiaktiviteettia esitetään toteutettavaksi nykyisellä toimintamallilla.
 • Statusraportit: Talon myyntitilanne, brandityöryhmä, Aarne Ritari -säätiö, Kampanja 100, vuosikokous 2023 ja 2024

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klubialoitteet

Klubialoitteet ja kuvernöörineuvoston pohjaesitykset niihin löytyvät vuosikokousaineistosta.

 1. LC Alahärmä: Suomen Lions-liitto vaImistelee testamenttipalvelun
  Suomen Lions Liitto ry aloittaa testamenttipalvelun kehittämisen kuten useat muut liitot ovat tehneet, kun rahankeräyslain v.2020 muutoksen myötä ei rahankeräyslupaa vaadita testamenteilla kerättyihin varoihin.
  + Kuvernöörineuvoston esitys: Hyväksytään
   
 2. LC Espoo/Olari: Kaikki mukaan!
  Ehdotamme, että Suomen Lions-liitto ryhtyy valmistelemaan vuosittaista kampanjaa, jossa on mukana merkittävä medianäkyvyys. Kampanja järjestetään valtakunnallisesti ja kertyneet varat jaetaan paikallisille klubeille käytettäväksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Korona-aika on lisännyt eriarvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja korona-ajan jälkien korjaamiseen tarvitaan kaikkia. Kampanjan varainkeruu pitää tapahtua digitaalisten kanavien kautta mukaan lukien somealustat. Korona on jo jättänyt ja tulee jättämään merkittävän jäljen erikoisesti lasten ja nuorten mieleen. Tähän ongelmaan tarvitaan uusia ratkaisuja, joita rahoittamaan Leijonat ovat oikea järjestö. Keräyksen voi järjestää myös globaalisti mutta niin että kerätyt rahat käytetään tukemaan paikallista yhteisöllisyyttä klubien kautta. Kampanjalla lisätään myös koko Lions -toiminnan tunnettuutta ja nostetaan profiilia; leijonatoiminnan houkuttelevuus kasvaa ja auttaa näin klubien jäsenhankintaa.
  - Kuvernöörineuvoston esitys: Hylätään
   
 3. LC Helsinki/ Finlandia: Auta Lasta Auta Perhettä -aktiviteetti Lions-liiton koordinoimaksi ja kehitettäväksi
  “Auta Lasta, Auta Perhettä”-aktiviteetti tulee Lions-liiton koordinoimaksi ja kehitettäväksi aktiviteetiksi, jolla on myös valtakunnallisia kumppaneita ja aktiivista yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Lisäksi aktiviteetin positiivinen kokemus ja hyvä näkyvyys parantaa merkittävästi lions-brändin houkuttavuutta paikallisesti että valtakunnallisella tasolla.
  + Kuvernöörineuvoston esitys: Hyväksytään
   
 4. LC Helsinki/ Malmittaret: Lions-lupauksen sisällön keventäminen
  Jäseneksi ottamisen päivittäminen nykypäivään, liialliset vaatimukset pois. Nykyinen leijonalupaus on kuin vala, joka sisältää asioita, joita monikaan jäsen ei voi sataprosenttisesti lupautua täyttämään. Lupauksen pitäisi vastata nykyaikaa ja sitä, mihin tulevat jäsenet ovat valmiita sitoutumaan. Liiton jäsentoimiala voisi muokata uudet mallilupaukset, moni klubi onkin niitä jo omatoimisesti muokannut keveämmiksi.
  + Kuvernöörineuvoston esitys: Hyväksytään
   
 5. LC Helsinki/ Pakinkylä: Jatketaan Liiton katastrofirahaston täydentämistä ja käyttöä myös tulevilla kausilla.
  Turun etävuosikokouksessa tehty kertaluontoinen rahaston kartuttamispäätös uusitaan Kouvolan vuosikokouksessa 2022 ja Liitto velvoitetaan hoitamaan asiasta tiedottaminen merkittävästi aikaisempaa paremmin.
  + Kuvernöörineuvoston esitys: Hyväksytään
   
 6. LC Kuopio/ Canth: Sähköisen tallennustilan tarjoaminen kaikille Lions-liiton klubeille asiakirjojen ja dokumenttien sähköiseen tallentamiseen keskitetysti Lions-liiton toimesta.
  Vauhditetaan klubien siirtymistä asiakirjojen ja dokumenttien sähköiseen tallentamiseen. Muutos hyödyttäisi koko Lions-liittoa. Klubeilla on vaihtelevat käytännöt asiakirjojen tallentamisen ja tulostamisen suhteen. Klubeilla on käytössä erilaisia tallennustiloja, joista peritään erisuuruisia käyttömaksuja riippuen palvelun tarjoajasta. Osa klubeista tulostaa edelleen dokumentit paperille ja tallettaa ne paperisena. Koko Lions-liiton tarjoama yhteinen tallennustila edistäisi sähköiseen tallentamiseen siirtymistä kaikkien klubien osalta ja toisi yhdenvertaisuutta palvelusta perittäviin palvelumaksuihin.
  - Kuvernöörineuvoston esitys: Hylätään
   
 7. LC Lappi Tl: Uhrin ansiosta lippu liehuu -salkolaatta muistutukseksi raskaista uhrauksista Sotainvalidien salkolaatta kiinnitetään jokaiseen klubin toiminta-alueella olevaan julkisen sektorin lipputankoon.
  - Kuvernöörineuvoston esitys: Hylätään
   
 8. LC Lempäälä/ Kanava: Lasten ja nuorten mielenterveystyö avustuskohteeksi
  Moni nuori ja lapsi voi huonosti – erityisesti nyt pandemian aikana, mitä sille voi tehdä?: Ehdotamme, että lasten ja nuorten mielenterveystyö otetaan avustuskohteeksi Suomen Lions-liiton tulevissa varauskeräyshankkeissa. Hanke voi olla jo jokin olemassa olevista tai kokonaan uusi. Avustuskohteena ja Leijonien yhteistyökumppanina hankkeessa voisi olla lasten ja nuorten mielenterveyden hyväksi toimiva taho esimerkiksi Mieli ry.
  - Kuvernöörineuvoston esitys: Hylätään
   
 9. LC Uurainen: Opiskelijajäsen jäsenluokan lisäys Suomen Lions-liitto ry:n jäsenmaksuperusteisiin (Kotimainen jäsenmaksu)
  Alentamalla opiskelijajäsenten kotimaista jäsenmaksua, parannetaan nuorempien henkilöiden saamista mukaan järjestön toimintaan. Käsittelyn periaate sama kuin kansainvälisessä ohjesäännössä. Kansainvälisen hallituksen hyväksymän opiskelijajäsenohjelman puitteissa opiskelijat maksavat puolivuosittaista jäsenmaksua puolet (1/2) täydestä jäsenmaksusta.
  + Kuvernöörineuvoston esitys: Hyväksytään
   
 10. LC Vantaa/Simonkylä: Ehdotamme uudistusta Lions-kokousten avausrutiineihin korvaamalla Leijonahenki-laulu muulla, ajan henkeen paremmin sopivalla tavalla.
  Klubimme jäsenet ovat vierastaneet ja kokeneet vaivautuneisuutta kyseisen kaltaisia kokousavauksia kohtaan. On ollut erityisen vaikeaa houkutella uusia nuorempia henkilöitä liittymään kyseisen kaltaiseen hegemoniaan. Ehdotamme tällä klubialoitteella uudistusta Lions-kokousten avausrutiineihin korvaamalla Leijonahenki-laulu muulla, ajan henkeen paremmin sopivalla tavalla. Mieluummin vaikka Maamme-laululla, jollei muunlaista aloitustapaa ole mahdollista kehittää.
  - Kuvernöörineuvoston esitys: Hylätään
Lions Clubs International News
Connect with Us Online