Members

Sisältö
- Nuorisovaihto
- Lions Quest
- Opas kodin ja koulun yhteistyöhön (Lions Quest)

- Vastuu on meidän
 

Lions nuorisovaihdossa on koko maailma auki

Kansainvälinen nuorisovaihto on Lions-liiton tunnetuin toimintamuoto. Siihen ovat osallistuneet tuhannet nuoret ympärimaailma. Suomesta maailmalle lähtee reipas sata nuorta joka vuosi. Myös Suomeen tulee nuoria ympärimaailmaa.

Nuorisovaihto on 17-21-vuotiaiden nuorten muutaman viikon mittainen vaihto, joka koostuu leirijaksosta ja isäntäperheajasta. Leirit ovat pääsääntöisesti kesäaikaan, koulujen ollessa lomalla. Nuorisovaihdon kotisivut löytyvät täältä.

G-piiri järjestää oman nuorisovaihtoleirin kesällä 2024. Isäntäperheitä tarvitaan, kuten joka kesä. Suomessa järjestetään noin 3-5 leiriä. Isäntäperheen infopaketti löytyy osoitteesta https://www.lions.fi/nuorisovaihto/.

Nuorisovaihtoasioissa voit ottaa yhteyttä minuun tai oman paikkakuntasi Lions Clubiin. Jos haluat toimia isäntäperheenä tai kiinnostuit asiasta voit ottaa yhteyttä piia.tenkula (ät) gmail.com. 

Klikkaamalla kuvaketta saat tarkempia tietoja Suomen lions-järjestön nuorisovaihdosta.

Lisätietoja piirin 107-G nuorisovaihtojohtajalta:
Piia Tenkula
piia.tenkula (ät) gmail.com
040 5631478

 

Lions Quest - Elämisen taitoja

Suomessa on kymmeniä tuhansia nuoria, jotka ovat syrjäytyneet tai ovat vaarassa syrjäytyä.
Lionsklubit tekevät arvokasta palvelutyötä tukemalla nuorison kasvamista tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Lionsjärjestöllä on tutkimukseen perustuva apuväline, jonka avulla syrjäytymistä voidaan ehkäistä ennakolta. Apuväline on kahden päivän mittainen tiivis, toiminnallinen Lions Quest -koulutus.

Ohjelman avulla annetaan kasvattajille, kuten opettajille, varhaiskasvattajille ja nuorisotyöntekijöille välineet opettaa lapsille ja nuorille elämisentaitoja.

Lions Quest on ollut Suomessa käytössä jo yli 20 vuotta. Sinä aikana on koulutettu runsaat 17.000 kasvattajaa.

Klikkaamalla kuvaketta saat tarkempia tietoja Lions Questista.


Elämisen taitoja - Lions Quest -peruskoulutus
Toivomme jokaisen piirimme klubin varaavan kauden talousarvioonsa vähintään yhden koulutettavan. Koulutettavien tiedustelemiseksi ole yhteydessä alueella olevaan päiväkotiin, ala- tai yläkouluun sekä liikuntaseuroihin.

Lisätietoja: Lions Quest - Elämisen taitoja

 

Opas kodin ja koulun yhteistyöhön

Klubit koulun ja kodin yhteistyötä edistämässä

Tuoreen ”Kasvattajien kohtauspaikka – opas koulun ja kodin yhteistyöhön” -materiaalin avulla klubeille tarjoutuu tilaisuus tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustehtävää.

Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelmassa syksyllä 2017 valmistuneen materiaalin tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta sekä innostaa ja tukea perheitä, jotka erilaisista lähtökohdistaan huolimatta ovat avainasemassa lastensa tulevaisuuden luomisessa. Kasvatusyhteistyön tarkoituksena on rakentaa tukiverkosto lapsille ja aikuisille yhdistämällä kodin, koulun ja yhteisön voimavarat. Tähän tärkeään tehtävään lionsklubit voivat osallistua tarjoamalla opasta opettajien ja koulujen käyttöön. Sähköisenä oppaan hinta on 20 euroa ja se sisältää lähes 100 sivua. Opas on tilattavissa osoitteesta www.lionsquest.fi/materiaalitilaus.

Kolmeen osaan jaetun oppaan ensimmäisessä osassa käsitellään vanhempainiltoihin soveltuvia teemoja, joiden näkökulmana on oman lapsen tukeminen. Oppaan toisen osan aiheet on kirjoitettu siten, että ne voidaan toteuttaa sähköisesti eivätkä nämä ’kahvilahetket’ ole kiinni ajasta tai paikasta. Näkökulmana tässä osiossa on kodin ja koulun vuorovaikutus ja teemoina uuden opetussuunnitelman laaja-alaiset taidot. Kolmas osio on kirjoitettu keskustelunavauksiksi vanhempien vertaistapaamisiin auttamaan yhteistä pohdintaa oman lapsen tukemisesta elämäntaitoihin. Lions-järjestön kansainvälisen säätiön LCIF:n myöntämän Core 4-apurahan turvin toteutettu opas tarjoaa siis materiaalia niin opettajille, huoltajille kuin vaikkapa vanhempainyhdistysten käyttöön.

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppimisen vuorovaikutuksellisuutta, joka valmistaa lapsia tärkeisiin, läpi elämän kantaviin teemoihin: kuinka olla päivittäin läsnä ja toista varten. Oppilaan uusi rooli aktiivisena ja itseohjautuvana toimijana vaatii tuekseen aktiivista kuuntelua taitavan aikuisen. Oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisen ohella on tärkeää edistää samoja taitoja myös kasvatuskumppanuudessa, jotta sekä koti että koulu kasvattaisivat samaan suuntaan.

  Ann Landersin sanoin: ’Viime kädessä ei ole
  kysymys siitä, mitä teet lastesi hyväksi vaan siitä,
  mitä olet opettanut heitä tekemään oman itsensä
  hyväksi.’
 


Johanna Arho-Forsblom
Lions Quest -kouluttaja, materiaalin pääkirjoittaja, lion

1. Osa: Vanhempainillat
1.1. Tutustumisilta 
1.2. Keskilapsuus / varhaisnuoruus
1.4. Tunne- ja vuorovaikutustaidot / kuunteleminen
1.5.Tunne- ja vuorovaikutustaidot / keskusteleminen
1.7. Perhe, rakastava kuri 
1.8. Sosiaalinen media
1.9. Päihteet
   
2. Osa:  Vuorovaikutus kasvatusyhteistyössä 
2.1. Osaamisen kehittäminen
2.2.  Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
2. 3. Kulttuurinen osaaminen,  vuorovaikutus ja ilmaisu
2.4. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
2.5. Monilukutaito
2.6. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen
2.7. Työelämätaidot ja yrittäjyys
2.8. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

3. Osa:  Vanhempainkahvilat
3.1. Ajatteleminen
3.2. Auttaminen
3.3. Itseluottamus ja kielteisen painostuksen vastustaminen
3.4. Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
3.5. Lapsen terveen kasvun tukeminen turvallisella arjella 
3.6. Lapsen terveen kasvun tukeminen turvallisilla rajoilla 
3.7. Suvaitsevaisuuteen ohjaaminen 
3.8. Miten puuttua kiusaamiseen?


Vastuu on meidän - Turvallisesti netissä

Vastuu on meidän ei ole enää osana Lions Quest -elämisentaitoja -ohjelmaa.
Mikäli klubisi haluaa omana palveluaktiviteettinaan jakaa 9 - 10 vuotiaiden koululaisten (peruskoulun 3. luokka) perheille VASTUU ON MEIDÄN -opasvihkoa, katso tarkemmat tiedot alla olevasta www-osoitteesta.

Vastuu on meidän kampanjan tarkemmat tiedot löytyvät sivulta http://www.vastuuonmeidan.fi/

 

 

 

Lions Clubs International News
Connect with Us Online