På landsbygden saknar mer än hälften av befolk­ningen rent vatten. De får gå långt för att hämta vatten, som oftast är mycket infekterat, eller köpa vatten till hög kostnad. I Tanzania definieras tillgång till vatten som 25 liter per person och dag. Avståndet för att hämta vatten bör inte vara längre än 400 meter.

Vi gör hela vattenanläggningar där vi borrar brunnar, installe­rar pumpar och elgeneratorer, bygger vattentorn och vatten­poster samt lägger rör. Vi installerar handpumpar i grävda brunnar. Vi utbildar personer i byarna hur vattenanläggning­arna ska underhållas och administreras. Allt arbete sker i nära samarbete med by-, distrikts- och länsmyndigheter.

Vi har lärt oss hur vattenanläggningar kan byggas effektivt och hållbart och hur investeringsmedel förmedlas på ett säkert sätt.

Per november 2019 har LRV försett cirka 70 000 personer, 24 skolor och 8 sjukhus i byarna Melela, Duthumi, Mlali ward, Kibati, Mgeta, Mgolole, Kongwa och Chakwale med vatten. Dessutom har också distriktssjukhuset i Mahenge med ett upptagningsområde om cirka 120.000 personer fått tillgång till vatten.
 
Nu i oktober 2019 har två nya vattenprojekt påbörjats. Det är i byarna Sofi Majiji och Idibo/Leshata och de omfattar totalt cirka 17 000 personer samt flera skolor och sjukhus. Den direkta kostnaden för projekten är säkrad, avtal med kommunerna skrivna och projekten är detaljplanerade inklusive budget. I Idibo/Leshata pågår borrning efter vatten. Till Sofi Majiji har rör beställts för omgående leverans eftersom det kan bli svårigheter med lastbilstransport pga. av regn och översvämningar i området.
 
Behovet är mycket stort och ytterligare projekt står och ”knackar på dörren”. 

Lite fakta om Lions Rent Vatten:

  • Investeringskostnad för vatten för en person är cirka 125 kr
  • Enkel och känd teknik används i alla projekt
  • Organisation för administration och underhåll klar innan projektstart och ansvariga inom byn utbildas
  • För varje projekt upprättas avtal avseende innehåll samt distriktet/byns och Lions Rent Vattens åtaganden.
  • Alla projekt är helt finansierade före start
  • Alla projekt revideras till innehåll och ekonomi av lokal revisor i Tanzania
  • Är en del av Lions Clubs International genom Lionsklubbarna Hörby, Reng Höllviken, Åhus och Morogoro

Lions Rent Vatten stöds av Lions i Sverige, Lions Clubs International Foundation, Lions i Tanzania, Världens Barn / Radiohjälpen, företag, organisationer och privatpersoner.

Presentation av Lions Rent Vatten per Februari 2020

Presentation av Lions Rent Vatten per Maj 2019

Reportage om Lions Rent Vatten i tidningen The Lion nr 6/2015-16.

Presentation av Lions Rent Vatten per September 2015

   
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online