Signature Projects – Имиџ проекти за годината 2018/2019 

     Европа Форум 2018 Скопје 

 

 • Eвропа Форум е лајонистичка традиција која постои од 1952 година и секоја година се одржува на различна локација. Мисијата на форумот да се разменат идеи, да се зголемат знаењата и вештините, да се подобри меѓучовечкото разбирање и пријателствување и да се промовираат хуманитарните активности и цели на Лајонизмот во мулти-културното европско општество. 

  Овогодинешниот Европа Форум 2018, кој на одлука на специјална комисија беше оджан во нашето Скопје, беше огромен успех, според сведоштвата на нашите гости Лајонси од целиот свет. Едно од многуте е и она на Лајон Никол Микел Белод од Франција, која направи фантастичен дневник за времето поминато на Форумот во Скопје, кое може да се проследи на следниов линк:  http://www.nmb4di.com/europaforum-skopje-2018/                                                                          Во прилог следува и страната на самиот Европа Форум Скопје 2018 на која ги има сите информации околу форумот : https://europaforum2018.org/information/

     Имиџ проекти за 2018/2019 

 • Имиџ проект 1 - Канцер кај деца
 • Имиџ проект 2 - Патеки за слепи
 • Имиџ проект 3 - Лајонс парада 
 • Имиџ проект 4 - Лајонс алманах                                                                                 Проекти во изработка 
 • Водно секој ден (Vodno daily) 
 • Училиште за кучиња асистенти за слепи лица 
    Проекти кои ги поддржува           Дистрикт 132 
 • Садење дрва и бели рози
 • Светски ден на среќата
 • Црно- бела забава
 • Црно- црвен бал
 • Авто парада во поддршка на пациенти со канцер на дебело црево
 • Купи производ+
 • Нахрани 10 000
 • Караоке забава
 • Специјална олимпијада

Создаваме свест за култура и животна средина

 

 

 • Од најмладите да создадеме луѓе кои се свесни за нашата култура и нејзината вредност преку учење за процесот на култура и посета на културни установи ширум државата;
 • Од најмладите да создадеме луѓе кои се свесни за животната средина и потребата од нејзина заштита преку учење за животните и создавање на однос кон заштитата на природата;
 • Проектот се реализира во соработка помеѓу Lions дистриктот 132 Македонија и Leo дистриктот 132 Македонија

 

 

Меѓународни програми и проекти за годината 2018/2019

Есеј на мирот за деца со оштетен вид 2018/2019

Peace Essay

 

 • Промоција на меѓународниот натпревар за есеј за мирот;
 • Обука и поддршка на потенцијални учесници во националниот натпревар, а потоа испраќање и на еден (најдобриот) на меѓународниот натпревар за есеј за мирот;
 • Учество на барем 10 учесници во националниот натпревар;

Меѓународен натпревар за постер на мирот 2018/2019

Peace Poster Contest

 

 • Промоција на меѓународниот натпревар за постер на мирот;
 • Обука и поддршка на потенцијални учесници во националниот натпревар, а потоа испраќање и на еден (најдобриот) на меѓународниот натпревар за постер на мирот;
 • Учество на барем 5 училишта и организирање на 3 локални натпревари, 1 натпревар на национално ниво;
 • Учество на барем 50 учесници во локалните натпревари;

 

Lions Clubs International News
Connect with Us Online