ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  :  L. Μανώλης Βεργετάκης

• Για λειτουργικά θέματα των Λεσχών Lions στο email της Γραμματείας: d117a.grammateia@gmail.com

• Για υπηρεσίες προσφοράς που έχουν υλοποιηθεί ή που θα υλοποιηθούν στο email της Συντονίστριας GST του Θ.117Α: gst.d117a@lions-timebank.com

• Για οποιοδήποτε άλλο Λαϊονικό θέμα θα πρέπει να έρχεστε σε επικοινωνία με τους προέδρους Ζώνης στο προσωπικό τους email, που μπορείτε να βρείτε μέσω του MyLion ή του ψηφιακού εγχειριδίου του Κυβερνήτη ή στον αντίστοιχο Αξιωματούχο του Θέματος.

Όλες οι Λέσχες του Θ.117Α (Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας Λέσχης) θα επικοινωνούν μέσω του προσωπικού τους e-mail, όπως προτείνουν και οι Διεθνείς Lions.

Lions Clubs International News
Connect with Us Online