ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ :  L. Μιχάλης Κλεισαρχάκης

 

 


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : L. Μανώλης Βεργετάκης


TAMIAΣ :  L. Μαίρη Παπαδοπούλου


Α' Αντικυβερνήτης: L. Άγγελος Πολυλάς


Β' Αντικυβερνήτης:  L. Μαρία Πολύτου


GMT Θ117A: FVDG L. Άγγελος Πολυλάς


GLT Θ117Α:  L. Μαρία Ταξιάρχου


GST Θ117A: L. Θεοφανώ Κοτσώνη - Περδικάρη


LCIF Θ117Α:  PCC Αιμιλιανός Χρυσσόπουλος


 

Lions Clubs International News
Connect with Us Online